Opłaty stałe Opłata Za okres
 Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu:
- Śniadanie 3,00 zł.
- Obiad 5,00 zł.
- Podwieczorek 2,00 zł
10,00 zł za dzień
 Stawka żywieniowa bez podwieczorku 8,00 zł za dzień
   Opłaty dodatkowe Opłata Za okres
  * Rada Rodziców - wg deklaracji    

Bardzo proszę o wpłacanie równych kwot podanych na liście należności za żywienie do dnia 10 każdego miesiąca. 

Każda nadpłata od rodziców jest zadłużeniem przedszkola, na co nie godzi się dział księgowości DBFO.

 opłaty (aktualizacja 2018-05-29)     
  *   Informacje o opłatach będą dostarczane w inny sposób

Numery kont do opłat:

* Żywienie:                 45 1030 1508 0000 0005 5069 7068 (W nazwie odbiorcy należy wpisać odpowiednio: Przedszkole nr 61, Ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa)

* Rada Rodziców:       73 1020 1055 0000 9302 0022 4709 (W nazwie odbiorcy należy wpisać odpowiednio: Rada Rodziców Przedszkola nr 61, Ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa)

   Dodatkowe dokumenty  
  *   Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola czytaj / pobierz -
  *   Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola (akt. 2018-02-17) czytaj / pobierz-
Copyright © 2018 Przedszkole 61